Προπόνηση Αθλουμένων

 
Προσφέρουμε εξειδικευμένες συνεδρίες σε υγιή άτομα που έχουν περιορισμένο χρόνο ή δεν έχουν γυμναστεί στο παρελθόν ή κάνουν καθιστική ζωή και θέλουν να απολαύσουν τα οφέλη της άσκησης .

Αν γυμνάζεστε συστηματικά, κάνετε σπορ και θέλετε να αυξήσετε την απόδοση μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τη φυσική κατάσταση άμεσα με τη χρήση τεχνολογίας.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η άμεση βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η προαγωγή της υγείας.

Συνέντευξη, ιστορικό υγείας, κλινική εξέταση, μέτρηση- αξιολόγηση, προπόνηση, διατροφή, ψυχολογική υποστήριξη συνθέτουν την μέθοδο για την επίτευξη του στόχου.