Διατροφή

 
Μετρήσεις (RMR) και εξετάσεις για τον έλεγχο βάρους και ρύθμιση του βασικού μεταβολισμού

Προγράμματα διατροφής:

• για τη διαχείριση του σωματικού λίπους

• για την υπερπλήρωση αποθηκών ενέργειας

• για την πρόληψη της υπερκόπωσης

• για ομάδες κατά την περίοδο της προετοιμασίας, πριν και μετά τους αγώνες

Συνεδρίες εκμάθησης διατροφολογικής συμπεριφοράς

Προγράμματα συμπληρωμάτων διατροφής για άτομα με αυξημένη ενεργειακή δαπάνη